Когато аз употребявам една дума рече Хъмпти-Дъмпти с доста презрителен тон, тя означава точно онова, което аз искам. Ни повече, ни по-малко!