Когато аз употребявам една дума рече Хъмпти-Дъмпти с доста презрителен тон, тя означава точно онова, което аз искам. Ни повече, ни по-малко!

“When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means just what I choose it to mean — neither more nor less.’