Thoughts, stories and ideas.

Мразя ги съзнателно

" — У вас има дълбоко вкоренена тревога за живота ви. И вие не обичате фанатици, тирани, сноби и лицемери. Вие подсъзнателно мразите много хора.

— Съзнателно, сър, съзнателно — поправи го Йосарян с желание да помогне. — Мразя ги съзнателно."

Subscribe to j1v.co

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe