"Ако една маска може да ти затвори устата, значи няма какво да кажеш!"